Auteursrecht

De inhoud van deze website, zowel teksten als foto’s, is en blijft eigendom van Monique Marshall Fotografie en wordt beschermd door de Auteurswet.

De inhoud mag niet worden gedownload, gekopieerd, geprint, vermenigvuldigd, opgeslagen, gewijzigd, verhandeld, of op enige andere wijze gebruikt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Monique Marshall Fotografie.
Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door Monique Marshall Fotografie, al dan niet in opdracht.

AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT
Monique Marshall Fotografie is te allen tijde de rechthebbende over alle foto’s die door Monique Marshall Fotografie zijn gemaakt, ongeacht of deze in opdracht zijn gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van Monique Marshall Fotografie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijke anders is overeengekomen.
Het auteursrecht geeft Monique Marshall Fotografie het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Monique Marshall Fotografie mag foto’s gebruiken ter promotie, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal van personen dat in opdracht is gemaakt. Meer lezen over het portretrecht? Dat kan op de website van DuPho.

GEBRUIKSOVEREENKOMST
Monique Marshall Fotografie verkoopt foto’s uitsluitend met stilzwijgende licentie-overeenkomst voor het privégebruik van de foto. Tenzij anders is overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privésfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruikt mag worden.

Indien een foto van Monique Marshall Fotografie commercieel of zakelijk gebruikt gaat worden, moet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming van Monique Marshall Fotografie worden verkregen. Met de overdracht van beeldmateriaal door Monique Marshall Fotografie aan derden, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.

Publiceren van foto’s is in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Monique Marshall Fotografie en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Bij het gebruik van foto’s van Monique Marshall Fotografie door (gedrukte) media dient te allen tijde als bron worden vermeld: ‘foto gemaakt door Monique Marshall Fotografie’. Indien mogelijk, bij bronvermelding op internet, met een link naar mijn website.

DIGITALE BESTANDEN
Foto’s worden nooit onbewerkt meegegeven. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Monique Marshall Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

GESCHILLEN
Geschillen dienen te worden beslecht voor de Nederlandse rechter. Algemene voorwaarden van contractpartners worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

image/svg+xml

Menu

Follow me